Start
Om MOHAB Industrigolv
Våra Golvmiljöer
Våra Produkter
Arkitekter & Byggkonsulter
Arkitekter
Byggkonsulter
Idéböcker
Kontakta Oss


Arkitekter

Vår långa erfarenhet har lärt oss att det inte finns några generella lösningar på golv. Varje projekt är unikt där ett antal parametrar skall vägas in för att nå en så optimal lösning som möjligt.

Befintliga konstruktioner så väl som nya kräver ganska omfattande analyser och samtal med både användare och byggherre.


Vi arbetar med tre frågeställningar som bör vara besvarade innan golvtyp bestäms:Livslängd:
Hur länge skall golvet hålla? Två, fem eller femtio år? I publika och offentliga byggnader som t.ex. skolor, bibliotek sjukhus etc. är det inte ovanligt att man räknar tidsperspektiv mellan fyrtio till femtio år. Här är det också viktigt att välja system som klarar extern påverkan som fukt, mögel och felaktiga städmetoder.

I vissa fall kan det även vara motiverat med en miljökonsekvensutredning tillsammans med en byggvarudeklarerad produkt.

Funktion:
Stegsäkerhet, tryckhållfasthet, nötningsbeständighet ,ljuddämpande är några tekniska krav som ställs på dagens golv.

Ekonomi:
En väl dokumenterad behovsanalys är en förutsättning för att hitta golvlösningar som är ekonomiskt optimala.

Kontakta oss för projekteringsanvisningar, referenser eller om ni har några andra frågor.
Morgan Hallström AB | Älgåsen 129 | 693 92 DEGERFORS | Tel: 070-625 08 90 | Fax: 0586-448 05 | E-mail: mohab@telia.com