Start
Om MOHAB Industrigolv
Adress
Samarbetspartners
Kvalitets/Miljöpolicy
Våra Golvmiljöer
Våra Produkter
Arkitekter & Byggkonsulter
Idéböcker
Kontakta Oss


Kvalitets och MiljöpolicyMOHAB Industrigolv AB är ett företag som helt inriktat sig på att installera och underhålla kundanpassade golvsystem.

  • Vi arbetar förebyggande av föroreningar,ständig förbättring av ledningssystemet samt   utvärdering av miljö- och kvalitetsmål och policy.             
  • Våra produkter och tjänster ska tillfredställa våra kunders förväntningar.
  • Vi ska leverera produkter och tjänster enligt tidplan.
  • Vårt val av system ska skapa underhållsfria golv med  lång livslängd för kunden.
  • Vi arbetar för att minimera materialtransporterna i uppdragen samt samåkning inom uppdrag.
  • Vi tar hänsyn till risker och miljökonsekvenser i våra projekt. Detta ske bl.a. genom att varje medarbetare har kunskap om och ansvar för kvalitets-och miljöarbetet.
  • Vi följer tillämplig lagstiftning,krav och föreskrifter som vårt företag berörs av. Morgan Hallström AB | Älgåsen 129 | 693 92 DEGERFORS | Tel: 070-625 08 90 | Fax: 0586-448 05 | E-mail: mohab@telia.com